ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้ มีคณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 46 และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 20, สมาชิกราชสกุลลดาวัลย์, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่น 11, สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อสังคม และโรงเรียนผู้สูง อายุยานนาวา, คณะครูในโครงการครูอาสา โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค, นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2512, ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน, สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว, สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย, กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, ร้านเจ๊ดำ โภชนา ปทุมธานี, ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63, สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิวีระภุชงค์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด