7HD ร้อนออนไลน์

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก! กสทช. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตั้งแต่ปี 60 ปัจจุบันยังใช้งานไม่ได้

วันนี้(3 ก.พ.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถนอม ช่างเงิน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำว้า หมู่ 6 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ร้องเรียนผ่านสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ กสทช.ได้ติดตั้งตามนโยบายรัฐบาล มอบความสุขให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 600,000 ครัวเรือน หรือ 1,800,000 คน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี หน่วยงานรัฐใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 5 ปี

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/03/601a165b24efb1.39432250.jpg

นายถนอม กล่าวว่าหลังจากที่ กสทช. ได้มาติดตั้งตู้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ชาวบ้านที่บ้านน้ำว้าจำนวน 5 จุด ตั้งแต่ปี 2560 แต่กลับเปิดใช้งานได้เพียงจุดเดียว ชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยไปซ่อมแซม หรือทำให้ใช้งานได้ครบทั้ง 5 จุด เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ และชาวบ้านจะโทรศัพท์ติดต่อราชการหรือติดต่อธุระจำเป็นต่างหมู่บ้านก็ใช้งานไม่ได้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/03/601a1642478802.04440227.jpg

“ขอให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบงานของ กสทช. ช่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านบ้านน้ำว้า ที่กำลังประสบปัญหาการติดต่อสื่อสารในขณะนี้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง สำหรับบ้านน้ำว้าเป็นหมู่บ้านชายแดน เส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านลำบากมาก อยู่ห่างจากถนนสาย อำเภอบ่อเกลือไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กิโลเมตร” ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำหว้า กล่าว

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/03/601a164e152d79.24811925.jpg