7HD ร้อนออนไลน์

มหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นหมอที่คลินิก มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์

วันนี้ (3 ก.พ.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ จ.มหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในเขต อ.เมืองมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดจากกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์เพิ่มอีก 1 คน เป็นชายไทย อายุ 65 ปี เป็นหมออยู่ที่คลินิก โดยมีการสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 2 รายที่ 9 และรายที่ 11 ที่มาหาหมอที่คลินิก หมอได้ไปตรวจเชื้อโควิดรอบแรกวันที่ 29 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผลเป็นลบ แต่คืนวันที่ 1 ก.พ. 2564 มีอาการหายใจไม่สะดวก หมอจึงให้รถโรงพยาบาลมารับตรวจไปรักษา ส่วนภรรยาและคนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ได้ตรวจหาเชื้อแล้วผลตรวจเป็นลบ ตอนนี้รอทีมสอบสวนโรคเพื่อออกไทมไลน์

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยังออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน ผู้ที่ไปใช้บริการที่ “คลินิกนายแพทย์ปัญญา” ถ.ศรีราชวงศ์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม ช่วงวันที่ 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผู้ที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง ให้รับการประเมินความเสี่ยงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านส่องนางใย ในวันที่ 3 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่อยู่อาศัยในนอกเขต อ.เมือง ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการประเมินคัดกรองความเสี่ยง และขอให้ปฏิบัติตัวดังนี้ ขอความร่วมมือกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน สังเกตอาการตนเอง ได้แก่ มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส หากพบอาการผิดปกติขอให้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยทันที หากไม่มีอาการแต่มีความวิตกกังวล ให้พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้านเพื่อรับคำแนะนำ

โดยเช้านี้ ที่สมาคมชาวมหาสารคาม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวชนำรถออกไปตรวจหาเชื้อโควิดครั้งที่ 2 กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า 200 คน ที่ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะแชร์หลังผลตรวจรอบแรกเป็นลบ หลังครบกำหนด 5 วัน ขณะที่ผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน อ.เมืองมหาสารคาม ตรวจไปแล้ว 4,149 คน ผลออกแล้ว 2,477 คน ไม่พบเชื้อทั้ง 2,477 คน ส่วนอีก 1,672 คน อยู่ระหว่างรอผล และจากที่ข้อมูลผู้ป่วยโควิดจากคลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร์มหาสารคาม พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดมหาสารคามแล้ว 18 คน ที่จังหวัดราชบุรี 3 คน และ จังหวัดขอนแก่น 1 คน รวมผู้ป่วย 22 คน