ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กร และโรงเรียนต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี, สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย, ชมรมสายใจไทยกรุงเทพฯ ปริมณฑล, หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2, มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย, สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย, ราชสกุลสุทัศน์, สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี, มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์, สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์, โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง คอสเมติกส์, สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ, สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก (ภาษีเจริญ), สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา, มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร, นักเรียนเก่าราชินีบน รุ่นที่ 43 และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด