ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนคันกั้นน้ำกว่า 55 ล้านบาทที่อยุธยาซ่อมแล้วพังอีก ตอนที่ 2

นี่คือการซ่อมถนนคันกั้นน้ำ ชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับจากนายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทานเมื่อวานนี้ หลังจากลงพื้นที่กลับไปติดตามเรื่องนี้ ร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยผู้รับเหมามีการตัดพื้นยางมะตอยจุดที่เกิดรอยแยก เพราะพื้นถนนทรุดตัว

ย้อนกลับไปที่มาของการตรวจสอบถนนสาย เกิดขึ้นหลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลร้องเรียน ว่าแม้กรมชลประทานมีเจตนาดีทำถนนโครงการนี้ หวังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเพราะพื้นที่นี้น้ำท่วมแทบทุกปี และยังใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของชาวบ้านช่วงน้ำท่วม จึงจ้างเอกชนก่อสร้างถนนคนกั้นน้ำยาว 5.3 กิโลเมตร 2 ช่อง

จราจร พื้นยางมะตอยหนา 5 เซนติเมตร รับน้ำหนักไม่เกิน 21 ตัน เริ่มงาน 22 มีนาคม 2562 ส่งมอบงาน 17 ตุลาคมปีเดียวกันก่อนสิ้นสัญญา 1 เดือน ค่าจ้างกว่า 55.7 ล้านบาท จากนั้นเปิดใช้งานไม่ถึง 1 เดือน ถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกลึกกว่า 1 เมตร เพราะ ต้องรองรับรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่แล่นผ่านประจำ พื้นที่นี้มีทั้งขุดบ่อทรายและทำการเกษตร โดยกรมชลประทานตอบรับให้ความร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหานี้ แจ้งผู้รับเหมาให้สำรวจถนนทั้งสายและเร่งซ่อมทันที

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรงบ้านขวาง หลังซ่อมเสร็จจะมีอายุการใช้งานมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพการซ่อมถนนของผู้รับเหมา และสำคัญที่สุดคือผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดิน...


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7