ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 5 ก.พ.64

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนบริเวณไทยตอนบน ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้ลมหนาวที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก เริ่มแผ่วลง แต่ก็ยังทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคอื่น ๆ เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่ลมมรสุมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนตกบางพื้นที่ และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์นี้ ไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคอีสาน ภาคเหนือจะได้รับผลกระทบก่อน จากนั้นภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป

และหลังฝนตก ภาคเหนือกับภาคอีสาน อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 4-12 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 8-13 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียส กลางวันร้อนขึ้น 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝน 10% ของพื้นที่ ที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ทะเลตั้งแต่สงขลาลงไป มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีฝน 10% ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า เช้าๆ อากาศเย็นสุด 21-23 องศาเซลเซียส ส่วนกลางวันจะร้อนสุด 33-35 องศาเซลเซียส