ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันนี้ ซึ่งสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันสุดท้าย มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ  คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์, โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัย, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และคณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงราย, สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย, ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ, มณฑลทหารบกที่ 16, ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม, มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระราชินูปถัมภ์, สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก, เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิใบไม้เขียว, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพระปกเกล้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่, ราชสกุลอิศรางกูร, ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต, ราชสกุลกัลยาณวงศ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ราชสกุลมนตรีกุล, โรงพยาบาลสงฆ์, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด