7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.ยังห่วงโควิดสมุทรสาครเหตุในพื้นที่แออัด

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. วันนี้ (7 ก.พ.64) ได้มีการหารือเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก โดยยังมีความกังวลคือความยากลำบากในพื้นที่เนื่องจากมีโรงงานจำนวนมาก และความแออัดของพื้นที่ โดยเฉพาะโดยรอบโรงงานที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ดังนั้นการเฝ้าระวังการติดเชื้อ จึงต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการป้องกันการแพร่ระบาด แม้ยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้วก็ตาม โดยจากเดิมในเดือนมกราคมมีมาตรการค้นหาเชิงรุก 150,000 คน ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการปรับลดเหลือวันละ 2,000 – 3,000 คนจาก 10,000 คน