สนามข่าว 7 สี

ธอส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 7 หมื่นล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บรรเทาผลกระทบให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

โดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เผยได้เตรียมกรอบวงเงินไว้ 70,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เพื่อซื้อ ปลูก สร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ครอบคลุมการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือรีไฟแนนซ์ โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท กู้ได้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเริ่มปีแรก 2.65% ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาทต่อเดือน ปลอดค่าธรรมเนียม และโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยราว 2.75% ต่อปี ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 3,500 บาท และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกที่ 3% ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อเดือน คาดว่าทั้ง 3 โครงการจะช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 กว่า 140,000 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวมกว่า 215,000 ล้านบาท