ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เปิดรอปรับ โรงเรียนไทยยุคโควิด-19

ตีตรงจุดสัปดาห์นี้ จะตามไปดูหลังการคลายล็อกจากพิษโควิด-19 ระลอก 2 ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมที่ "ปิดรอเปิด และเปิดรอปรับ" เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ติดตามจากคุณอนันต์ จารุนันทภาคย์ …