ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ซ่อมแล้วถนนชลประทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นภาพ ถนนคันกั้นน้ำ ชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรมชลประทาน ว่าจ้างเอกชนก่อสร้างถนนคันกั้นน้ำยาว 5.3 กิโลเมตร 2 ช่องจราจร พื้นยางมะตอยหนา 5 เซนติเมตร รับน้ำหนักไม่เกิน 21 ตัน เริ่มงาน 22 มีนาคม 2562 ส่งมอบงาน 17 ตุลาคมปีเดียวกัน ค่าจ้างกว่า 55.7 ล้านบาท จากนั้นใช้งานไม่ถึง 1 เดือน ถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกลึกกว่า 1 เมตร เพราะ ต้องรองรับรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่แล่นผ่านประจำ และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ จนมีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด กระทั่ง 27 มกราคม ที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 ได้ร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ พบรอยแยกใหม่ ลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร คล้อยหลังการตรวจสอบเพียงสัปดาห์เดียว มีข่าวดีให้ชาวบ้าน เริ่มมีการซ่อมแซม แก้ไขแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้ พบว่า จุดนี้กำลังได้รับการซ่อมแซมจุดที่เกิดรอยแยก เพราะพื้นถนนทรุดตัว ซึ่งเป็นการรื้อทำใหม่ทั้งหมดระยะทางประมาณ 100 เมตร 

อดีตผู้ว่า สตง. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า น่าจะเป็นบทเรียนของทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้รับเหมา ในการก่อสร้างถนนต่อไป

อีกจุด คือ ถนนสาย อย. 3011 วัดบ้านพาด อำเภอบางไทรเชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8.1 กิโลเมตร ที่กรมชลประทาน ใช้เงินแผ่นดิน 103 ล้านบาท จ้างเอกชนปรับปรุงเสร็จ สิงหาคมปี 2562 แต่เปิดใช้ไม่นานถนนพังพื้นทรุด จากรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 18 ตัน แล่นผ่านเป็นประจำ ที่ผ่านมาซ่อมมาแล้ว 2 ครั้ง และเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่าถนนมีการทรุดตัวอีก ขณะนี้กำลังได้รับการแซ่อมแซมเช่นกัน ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จะมีการประชุมร่วมกันทั้งหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการอีกครั้ง

ล่าสุด มีการกำหนดแล้วว่าจะมีการประชุมกันในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามความคืบหน้าการแก้ไข กรณีรถบรรทุกเกิน มารายงานให้ทราบอีกครั้งครับ 

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7