เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.การคลังเปิดให้ทบทวนสิทธิ โครงการเราชนะ ถึง 8 มี.ค.64

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” แถบสีเหลือง ซึ่งคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” วันนี้ (8 ก.พ.) ให้กดแถบสีเหลือง

จากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเกิด แล้วกด “ขอทบทวนสิทธิ” ซึ่งในหน้านี้จะมีข้อความชัดเจนว่า ยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

หน้าถัดไปก็จะมีหัวข้อที่เราจะขอทบทวนสิทธิ ซึ่งก็ต้องติ๊กในช่องเล็กๆ ด้านหน้า เพื่อยืนยันว่า เราไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และไม่ได้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ละเอียด แล้วติ๊กที่ช่อง ยอมรับข้อตกลง จากนั้นกดแถบสีฟ้า “ขอทบทวนสิทธิ”

โดยหลังจากที่ระบบเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิตั้งแต่ 06.00 น. ที่ผ่านมา (8 ก.พ.) ก็มีคนเข้าไปกรอกข้อมูลจำนวนมาก แต่บางคนก็ได้รับข้อความว่า ไม่สามารถทบทวนสิทธิได้ เนื่องจากไม่พบเลขบัตรประชาชนในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ หรือสถานะไม่ตรงตามเงื่อนไข

ขณะเดียวกัน วันนี้ (8 ก.พ.) ยังเป็นวันแรกที่เปิดให้กลุ่มที่ 3 หรือผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ แต่ก็มีหลายคนที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว ระบบขึ้นข้อความว่าดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน หรืออาจอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบ ขอให้มาตรวจสอบใหม่ภายหลัง

ซึ่งใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะได้รับข้อความสั้น หรือ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกเลขบัตรประชาชน หรือรหัสหลังบัตรประชาชนผิด ใส่ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง ซึ่งกลุ่มนี้ลงทะเบียนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com จนถึงวันศุกร์นี้ (12 ก.พ.)