ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการทำถนนวางท่อของ อบต.ขุนศรี ไม่ได้มาตรฐาน

เป็นสภาพถนนภายในซอยเสน่ห์ หมู่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการก่อสร้างของ อบต.ขุนศรี ความยาวถนน 800 เมตร สร้างทับลำประโดงส่งน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ตามแบบด้านบนปูด้วยหินคลุก และวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ทั้ง 2 ด้าน มีบ่อพักสำเร็จรูป รวม 160 ชุด จ่ายน้ำให้กับเกษตรกรผู้บริจาคที่ด้านข้างลำประโดง ให้สร้างถนนเส้นนี้ โดยเริ่มก่อสร้างวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง 21 พฤศจิกายน 2563

แต่หลังมีการตรวจรับไม่นาน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบทางเข้าไม่มีการย้ายเสาไฟฟ้า บ่อพักไม่มีช่องจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผล ชาวบ้านได้รับผลกระทบถึงขั้นขาดรายได้

นอกจากนี้ไหล่ทางบางส่วนผิดแบบ ดินบริเวณไหล่ทาง ถูกตักออกแล้วใช้เสาไม้ปักแทน เสี่ยงดินไหล โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

ทีมคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้เข้าประชุมสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางตัวแทนของ อบต.ขุนศรี ซึ่งได้รับการชี้แจงดังนี้

ซึ่งปัญหาถนนเส้นนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ และแนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7 วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7