ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ วันแรก กว่า 2.7 แสนคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยวันแรกมีประชาชนกว่า 270,000 คน ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ส่วนผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอรับเงินเยียวยา ที่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 5,800,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 10,000,000 คน ซึ่งส่วนนี้ยังไม่ถูกตัดสิทธิทั้งหมด โดยทางกระทรวงการคลังจะทยอยตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ และประกาศผลการคัดกรองออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากรวมประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนกดยืนยันรับสิทธิโครงการเราชนะแล้ว จะมีประชาชนที่ได้รับวงเงินสิทธิทั้งสิ้นมากกว่า 27,000,000 คนแล้ว

เน้นย้ำสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน ไม่มีคอมพิวเตอร์ นับรวมวันนี้เหลือเวลาอีก 6 วัน เตรียมเอกสารสำคัญส่วนตัวให้พร้อม ไปติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564