เกาะกระแสออนไลน์

รวมวิธี เราชนะ ขึ้นรถ BTS MRT รถเมล์ บขส รถไฟ แบบละเอียด เช็กเลย

รวมขั้นตอนแบบละเอียด เช็กเลย ทำอย่างไร ใช้สิทธิเราชนะ ขึ้น BTS MRT รถเมล์ บขส รถไฟ

โดยเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  ได้โพสต์รวบรอมวิธีการใช้สิทธิโครงการ เราชนะ แบบละเอียดในการใช้ขึ้นรถโดยสารแต่ละประเภท เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า  BTS MRT รถเมล์ หรือ บขส หลังกลุ่มแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เริ่มใช้สิทธิไปแล้ววันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา และกลุ่มแอปเป๋าตัง กลุ่มลงเบียนใหม่ (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) จะได้รับสิทธิเงินเข้าในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ซึ่งวิธีการใช้ก็มีดังนี้

1.วิธีใช้สิทธิซื้อตั๋ว รถไฟ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ชำระผ่านเครื่อง EDC
-ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว
-แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง
-ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วรถไฟ

แอปเป๋าตัง
-เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
-กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
-สแกนคิวอาร์โค้ดจากห้องจำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานี เพื่อยืนยันการชำระ
-ตรวจสอบยอดเงินราคาตั๋วว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วกดยืนยัน
-กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
-รับสลิปหลักฐาน แอปจะหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป


2.วิธีใช้สิทธิซื้อตั๋ว รถ บขส.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ชำระผ่านเครื่อง EDC
-ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงานจำหน่ายตั๋ว
-แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง
-ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วรถไฟ

แอปเป๋าตัง
-เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
-กดตรง สแกน QR เราชนะจาก แอปถุงเงิน
-ตรวจสอบยอดเงิน
-กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
-รับสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ


3.วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า MRT

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(กลุ่มใช้สิทธิเดินทาง 500 บาท/เดือน)
-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสัญลักษณ์ แมงมุม หลังบัตร แตะที่ประตูเก็บค่าโดยสารได้เลย
-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.0 ที่มีสัญลักษณ์ prompt card บนบัตร ใช้สิทธิผ่านเครื่อง EDC ที่ห้องออกบัตรโดยสาร

(กลุ่มใช้สิทธิเราชนะ 675 หรือ 700 บาท/เดือน)
-ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงานที่ห้องออกบัตรโดยสาร

แอปเป๋าตัง
-เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
-กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิยืนยันชำระเงิน
-ตรวจสอบยอดเงินราคาโดยสารว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วกดยืนยัน
-กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
-แอปจะหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป
-รับเหรียญโดยสาร4.วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า AIRPORT RAIL LINK

ผู้ที่รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

-สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่ต้องเลือกใช้เงินจากวงเงิน “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ เราชนะ ” โครงการใดโครงการหนึ่งได้โครงการเดียว แต่ละครั้งเท่านั้น

-ไม่สามารถใช้เงินจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้

-แจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร

ทั้งนี้ในกรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน

แอปเป๋าตัง
-สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว5.วิธีใช้สิทธิรถโดยสาร ขสมก.

สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภท ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์เราชนะ 38 แห่ง


6.วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า BTS

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปยื่นซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

แอปเป๋าตัง
-เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
-กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิยืนยันชำระเงิน
-สแกน QR เราชนะ จากเจ้าหน้าที่
-ตรวจสอบยอดเงิน
-กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
-รับตั๋วโดยสารเดินทางได้เลย


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก   สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์