7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : สเปรย์ฉีดพ่นหน้ากากอนามัย กันเชื้อโควิด-19

ทีมวิจัยจุฬาฯ คิดค้นสเปรย์ใช้สำหรับพ่นหน้ากากผ้า เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันไวรัส กันน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้หน้ากากผ้าแก่บุคคลทั่วไป ในช่วงที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลนในช่วงโควิด-19 ระบาด ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ชีลด์พลัส โพรเทคติ้ง สเปรย์ (Shield+ Protecting Spray) หรือ สเปรย์ฉีดพ่นหน้ากากผ้ากรองฝุ่น เป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับบริษัทสตาร์ตอัปภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนาจนได้เป็นสเปรย์ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ พบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการพ่นสเปรย์นี้ เกิดการเชื่อมต่อของเส้นใยผ้ามากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน เพิ่มขึ้น 83% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ำลายและในอากาศได้มากขึ้น 93% และ 142% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังพบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการใช้สเปรย์ยังมีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ดีกว่า ยืนยันได้ว่า สเปรย์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าทั่วไป ทำให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้อย่างมั่นใจ เพียงฉีดพ่นสเปรย์บริเวณด้านนอกหน้ากากประมาณ 12-15 ครั้ง แล้วนำไปรีดกับเตารีด เพื่อให้ความร้อนทำให้อนุภาคของโพลิเมอร์ในสเปรย์แตกตัว และผสานกลายเป็นเส้นใยอุดรูพรุนของเส้นใยผ้าบนหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่ง โดย 1 ขวด ขนาด 60 มิลลิลิตร สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง 24 ครั้ง หรือเกือบ 1 เดือน

เบื้องต้น Shield+ Protecting Spray จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งสามารถใช้พ่นหน้ากากผ้าได้รวมมากกว่า 240,000 ชิ้น จะถูกแจกจ่ายให้กับบุคคลเบื้องหลังที่ทำงานหนัก ทั้งทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พนักงานขับรถส่งของให้กับโรงพยาบาล ตำรวจและทหารประจำด่านสกัด COVID-19 และพนักงานเก็บขยะที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน หรือถ้าหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องการใช้สามารถติดต่อขอรับได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมงานวิจัย โดยเงินบริจาคที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการผลิตสเปรย์เพื่อนำไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยในบุคคลทั่วไป ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้