ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการทำถนนวางท่อของ อบต.ขุนศรี ไม่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนภายในซอยเสน่ห์ หมู่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ของ อบต.ขุนศรี ที่สร้างทับลำประโดง ส่งน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบบ่อพักไม่มีช่องจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ทำหน้าที่แทนลำประโดง ส่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ อีกปัญหาถนนสายนี้สร้างทดแทน และขนานไปกับถนนส่วนบุคคลเดิมที่ชาวบ้านใช้เข้าออกซอย ซึ่งเป็นหินคลุก แต่หลังการก่อสร้าง ถนนเดิมถูกนำหินคลุกของชาวบ้านไปใช้ก่อสร้างถนนใหม่ที่สูงมาก จนทางลงทางแยก เข้าบ้านประชาชน มีความลาดชันมากเกินไป ผิดวัตถุประสงค์ ชาวบ้านเข้าออกซอยลำบาก ถนนเดิม เมื่อไม่มีหินคลุกก็ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม

กรณีนี้ตัวแทนของ อบต.ขุนศรี ชี้แจงกับคอลัมน์หลายเลข 7 ว่าทั้งกรณีจุดส่งน้ำให้พื้นที่ทางการเกษตร การย้ายเสาไฟฟ้าที่ขว้างถนน ไหล่ทางที่มีการก่อสร้างผิดแบบที่คอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอไปเมื่อวานนี้ ไปจนถึงทางลาดใช้ขึ้นลง อดีตผู้ว่า สตง. ชี้ทางออก ไว้แบบนี้

ซึ่ง อบต.ขุนศรี ได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้ว และพรุ่งนี้ไปตรวจสอบการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ที่เรียกเก็บเงินค่าอบรมสูงถึง 45,000 บาท

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7