ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

เวลา 17.53 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ พร้อมกับทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ บ้านหม่อมหลวงสราลี กิติยากร แล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิ ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ ทรงคม แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทรงจุดประทัด จากนั้น เสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงหน้าพระตำหนัก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเทียนแดง และทรงจุดธูปหาง ปักที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ทรงกราบ แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และทรงจุดประทัด

วันตรุษจีน ถือเป็นวันสำคัญของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน มีการประกอบพิธีตามประเพณี เพื่อสักการะเทพเจ้า และอุทิศแด่บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจน ขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ค้าขายรุ่งเรือง มีกิน มีใช้ ตลอดทั้งปี มีการถือปฏิบัติ 3 วัน คือ วันจ่าย หรือ ก่อนวันสิ้นปี นิยมซื้ออาหารคาวหวาน ขนมมงคล ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งล้วนมีความหมาย เป็นสิริมงคลต่อชีวิต, วันไหว้ หรือ วันสิ้นปี มีการไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีน และวันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว ที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด