ข่าวภาคค่ำ

ดีเดย์! มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้วันแรก แก้ปัญหาหนี้เสียในระบบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ไม่มีหลักประกันทุกกลุ่ม ซึ่งแม้จะอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้ว สามารถเข้าปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดให้ลงทะเบียน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" เป็นวันแรก ตั้งเป้าแก้ปัญหาหนี้เสียในระบบ ผ่านข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานกลางและสามารถปฏิบัติได้

โดยผู้ร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียถูกพิพากษาคดีแล้ว เดิมไม่สามารถร่วมโครงการอื่นได้ แต่ผู้ให้บริการทางการเงิน 21 แห่ง จะเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้แบบมีเงื่อนไข ชำระเงินต้นลดลง เช่น กรณีเงินต้น 50,000 บาท ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,111 บาทช่วง 3 ปีแรก

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในสถานะหนี้เสียทั้งที่ถูกฟ้องและยังไม่ถูกฟ้อง สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ และปรับปรุงคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ โดยขยายระยะเวลาการเป็นหนี้เสียจากที่กำหนดไว้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ส่วนกลุ่มสุดท้าย ผู้เริ่มขาดสภาพคล่อง สามารถขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยจะคงวงเงินบัตรเครดิตบางส่วนเอาไว้ และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคดี โดยจะเน้นคดีผู้บริโภคที่มีการฟ้องร้องสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล, บัตรเครดิต, กู้ยืม, เช่าซื้อ และหนี้ กยศ. ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมมหกรรม ไกล่เกลี่ยได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท., สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมบังคับคดี และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ได้จนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้ ซึ่งภายหลังการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อแจ้งผลกลับต่อไป