7HDร้อนออนไลน์

ศบค.ยันวัคซีนกระจายถึงจังหวัดท่องเที่ยว พร้อมเร่งคุมการระบาดในปทุมฯ-ตาก

วันนี้ ( 15 ก.พ.64 ) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) กล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้ความมั่นใจว่าจังหวัดท่องเที่ยวได้รับวัคซีนแน่นอน โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ได้ววางแผนกระจายวัคซีนออกเป็นระยะๆ โดยระยะแรก เดือน ก.พ. 64 ปริมาณวัคซีนยังมีจำกัด จึงต้องกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดรุนแรงก่อน และในแผนกระจายวัคซีน เฟสที่ 2 เดือน มิ.ย.-พ.ค.64 ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในจังหวัดท่องเที่ยว อยู่ในข่ายที่จะได้รับวัคซีน ยืนยันว่า ศบค.ให้ความสำคัญกับจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

พญ.อภิสมัย เปิดเผยถึงภาพรวมการติดเชื้อว่า ในสัปดาห์นี้ (14-15 ก.พ. 64) จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 11 จังหวัด เป็น 14 จังหวัด โดย จ.ปทุมธานี วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 50 คน โดยคลัสเตอร์ จ.ปทุมฯ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 182 คน พบใน 9 จังหวัด ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากกว่าการระบาดช่วงแรก ที่พบการติดเชื้อจากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค.64 ตรวจคัดกรอง 3,432 คน พบติดเชื้อ 45 คน

โดยการระบาดครั้งนี้ของ จ.ปทุมธานี เริ่มต้นจาก พบผู้ป่วยคนแรก เป็นหญิงชาวเมียนมา อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้างขายผักในตลาด เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.64  เข้ารับการรักษาวันที่ 6 ก.พ.64 และผลตรวจติดเชื้อ อบจ.ปทุมธานี ตลาด ระดมตรวจค้นหาในตลาดพรพัฒน์ อ.ธัญบุรี จำนวน 1,333 คน พบผู้ติดเชื้อ 175 คน ข้อมูลจากการสอบสวนโรคพบการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อตลาด โดยเฉพาะตรงช่วงกลางตลาด ซึ่งหลังคาค่อนข้างต่ำ ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท และด้วยอากาศร้อนทำให้ผู้ค้าไม่สวมหน้ากาก ข้อเท็จจริงที่พบจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้ค้าในตลาดต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ส่วนผู้ซื้อโดยเฉพาะตลาดกลางคืน ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้น อีกทั้งตลาดต้องกำหนดมาตรการให้ชัดเจน ระบุตัวตนบุคลลที่จะเข้ามาภายในตลาด เพราะผู้ค้าไปค้าขายหลายแห่ง เช่น จ.สมุทรสาครปิดตลาด ก็เดินทางมาค้าขายที่ จ.ปทุมธานี

สำหรับ คลัสเตอร์ใน จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อแล้ว 112 คน เริ่มสอบสวนจากกรณีพยาบาลติดเชื้อ โดยคาดว่าได้รับเชื้อมาจากผู้ป่วยในวันที่ 30 ม.ค.64 ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามไปยังครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ พบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ผลตรวจพบติดเชื้อเกิน 10 คน นอกจากนี้ในครอบครัวยังเชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่างๆ โดยที่ตลาดศรีมอย ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 37 คน ตลาดพาเจริญ ติดเชื้อ 37 คน ชุมชนอันซอร ติดเชื้อ 21 คน ซุ้มเลี้ยงไก่ พบผู้ติดเชื้อ 2 คน และคลังโรงงานรถจักรยาน พบผู้ติดเชื้อ 39 คน