ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : แรงงานหันสู่วิถีบรรพบุรุษสู้ชีวิตช่วงโควิด-19

ตีตรงจุดวันนี้ ติดตามกลุ่มแรงงานตกงาน พลิกวิกฤตสู้ชีวิตช่วงโควิด-19 คืนถิ่นหากินตามบรรพบุรุษพร้อมรวมกลุ่มกันด้วยพลังความเอื้ออาทรต่อกัน...