7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : รพ.จุฬาภรณ์ ใช้ AI ช่วยรักษามะเร็ง

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ พาคุณผู้ชมไปชมระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ ระบบ AI ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์แนวทางในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับคุณหมอ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามพร้อมกัน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็ง หรือ AI Watson for Oncology ถูกนำมาใช้ในการวางแผนรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นับว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้รักษาผู้ป่วยร่วมกับการประชุมของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ หรือ Tumor board เพื่อวางแผนแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ ที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์ โดยใช้ระบบ AI เข้ามาช่วย โดยรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ป่วยจะถูกกรอกเข้าไปในระบบ เเละดึงผลลัพธ์การประมวลผลของ AI ให้เเพทย์ที่ดูเเลใน Tumor board ทราบก่อนการประชุมในเเต่ละครั้ง โดยที่เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเเต่ละคนจะให้เเนวทางการวินิจฉัยเเละการรักษาในผู้ป่วยรายนั้น ๆ โดยมีคำเเนะนำจาก AI ประกอบ เพื่อให้แพทย์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยในการวินิจฉัย เพื่อเสนอทางเลือกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

โดยระบบ AI Watson for Oncology ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับมะเร็ง 13 ประเภท อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม เป็นต้น โดยรวบรวมมาจากเเหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่มีการอัปเดตทุกวันอย่างสม่ำเสมอ จากฐานข้อมูลผู้ป่วยในสถาบันชั้นนำระดับโลก

นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนงานด้านวิจัย และการศึกษาในอนาคต เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เเพทย์เเละบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้พัฒนาตนเองเเข่งกับเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิ์การรักษาได้เข้าถึงการวางแผนการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพ