ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจการบ้านงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้มหรือแผ่ว

วันนี้เราตรวจการบ้านของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ทำหน้าที่ต่างจากเดิมภายใต้ตามกฎหมายใหม่ ที่ใช้มาเกือบ 3 ปีแล้ว ได้ผลอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 มีคำตอบ

ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐได้ยินว่า จะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มาตรวจสอบ ย่อมมีอาการร้อน ๆ หนาว ๆ เพราะมีหน้าที่ตรวจการใช้เงินของทุกหน่วยงาน นี่เองทำให้บางหน่วยงานอ้างไม่กล้าใช้เงิน เพราะกลัวจะทำผิด จนเกิดข้อกล่าวหาว่า การตรวจสอบของ สตง. เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายงบประมาณ จุดสมดุลระหว่างการตรวจสอบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรอยู่ตรงไหน ไปติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นมุมคิดที่แตกต่างระหว่าง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. กับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนปัจจุบัน ซึ่งหากเปรียบเทียบ 3 ภาระงาน ในช่วงกฎหมายเก่ากับการใช้กฎหมายใหม่ จะพบว่าการตรวจสอบการเงินเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เช่นเดียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่สถิติเพิ่มขึ้น แต่พบว่าผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานกลับลดลงกว่าเท่าตัว

การทำหน้าที่ของ สตง.ปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในกรณีมีความจำเป็น จัดซื้อจัดจ้างฉุกเฉิน ที่ราคาอาจสูงเกินความเป็นจริง เช่น อุปกรณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปล่อยผี

ไม่ว่าจะทำงานภายใต้กฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่ สำนึกที่คน สตง.ต้องตระหนักเสมอคือ "เงินแผ่นดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาติ" ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

การทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของ สตง. เปรียบเสมือนการทำหน้าที่แบบปิดทองหลังพระ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตอนหน้ามาติดตามกันว่า การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ ภายใต้รัฐธรรมนูญปราบโกงนั้น สามารถทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง มากน้อยเพียงใด ติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7 วันพรุ่งนี้