ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 18 ก.พ.64

ทั่วไทยมีอากาศเย็น ๆ ในยามเช้า ประกอบกับมีฝนและลมแรงในบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยลมเย็น ๆ ยังมีให้สัมผัสในยามเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ยอดดอย ยอดภู ยังหนาวถึงหนาวจัด ขณะเดียวกัน ปัจจัยจากอากาศหนาวที่แผ่ลงมา ยังส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงอีกด้วย ประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และดูแลสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวน

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน เย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 7-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นประมาณ 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-15 องศาเซลเซียส