ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 20 ก.พ.64

ทั่วไทยยังมีอากาศเย็น ๆ ให้สัมผัส หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น ทำให้มีอากาศร้อน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากช่วงนี้ ภาคอีสาน ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็น จากนั้นในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า ขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 6-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน เย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 8-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช้า ๆ มีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส ร้อนสุด 32-34 องศาเซลเซียส

และเพื่อเป็นการเตรียมการ ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ทางกรุงเทพมหานคร ขุดลอกคลอง รองรับน้ำเพิ่มเติมฝั่งกรุงเทพตะวันออก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้คนกรุง

เป็นแผนพัฒนาต่อเนื่อง ของสำนักระบายน้ำ กทม. เร่งพัฒนาคูคลอง ในเขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง โดยเป็นการขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำไหล ซึ่งในปีนี้ สำนักการระบายน้ำ ได้ขุดลอกคลองบางช่วงให้ลึกขึ้น คล้ายแอ่งกะทะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูร้อนให้มากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูกาล