เช้านี้ที่หมอชิต

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ โบราณสถานท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี จ.สระบุรี

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพด้านหลังนี้ คือ พระพุทธเมตตาธรรม พระพุทธรูปองค์ประธาน ประดิษฐานภายในลานธรรม วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มีความเป็นธรรมชาติ และเงียบสงบ นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมแล้ว กรมศิลปากรยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การศึกษา

จากภาพมุมสูงจะมองเห็นศาลาธรรมเจดีย์ ทรงลังกา สีขาวสะอาดตา รวมทั้งอุโบสถ และองค์พระพุทธเมตตาธรรม ตั้งตระหง่าน รายล้อมด้วยขุนเขา แมกไม้เขียวขจี สร้างบรรยากาศร่มรื่นให้กับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีอีกชื่อว่า วัดถ้ำพระงาม หรือ วัดถ้ำเขาน้ำพุ

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีถ้ำหินสวยงามหลายถ้ำ ทั้งใหญ่และเล็ก เช่น ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำพระธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินีสวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์ จากวัดมีทางเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็ก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปด้านในถ้ำ เพื่อชมสิ่งสำคัญคือ ภาพแกะสลักนูนต่ำ ศิลปะแบบทวารวดี สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1,500 ปี โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว

ภายในถ้ำยังมีพระสถูปเจดีย์ และพระพุทธรูป ให้กราบสักการะ รวมทั้งชมหินงอกหินย้อย รูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม

นอกจากถ้ำแล้ว บริเวณวัดยังมีน้ำตก จปร. นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชม เล่นน้ำ และมีศาลาปฏิบัติธรรมถ้ำเพิก รูปทรงเรือสำเภา ไว้รองรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น เงียบสงบ อีกด้วย