7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 33 คน ยอดสะสม 16,113 คน

วันนี้ ( 22 ก.พ.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 21 ก.พ.64 สมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่ 33 คน แบ่งเป็นคนไทย 19 คน และแรงงานต่างชาติ 14 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมขยับเพิ่มเป็น 16,113 คน รักษาหาย 15,620 คน โดยมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 486 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 326 คน และผู้ป่วยอยู่ระหว่างสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม 160 คน

ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมีทั้งสิ้น 7 คน ขณะที่จังหวัดได้ตรวจค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 189,486 คน พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 13,448 คน โดยขณะนี้ สมุทรสาครยังคงมาตรการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยง และโรงงานขนาดเล็ก

ทางด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการกิจการตลาดปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และถูกสุขลักษณะตามกฎหมายสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการหอพัก อพาร์ตเมนต์ ห้องเช้า ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารไม่ให้มีสภาพทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง กำหนดจำนวนคนพักอาศัยไม่เกิน 1 คน ต่อพื้นที่ 3 ตร.ม.