7 สีช่วยชาวบ้าน

ป.ป.ช. ตรวจสอบถนนคอนกรีตหายไปเกือบ 100 เมตร จ.ยโสธร

ป.ป.ช.ยโสธร ตรวจสอบถนนคอนกรีตที่ไม่เชื่อมต่อกัน หลังชาวบ้านแปลกใจถนนสายเดียวกัน แต่แยกเป็น 2 โครงการ

นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร หรือ ป.ป.ช.ยโสธร พร้อมด้วยชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง กับบ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก หลังมีการร้องเรียนว่า อบต.ลุมพุก แยกถนนเป็น 2 โครงการ ทั้งที่เป็นถนนสายเดียวกัน และถนนไม่เชื่อมต่อกันหายไปเกือบ 100 เมตร

จากการตรวจสอบพบว่า อบต.ลุมพุก แยกทำถนนเป็น 2 โครงการฯจริง โครงการที่ 1 เชื่อมระหว่างบ้านดอนเขือง หมู่ 8 ถึงบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 ระยะทาง 2,900 เมตร โครงการที่ 2 เชื่อมระหว่างบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 ถึงบ้านดอนเขือง หมู่ 8 ระยะทาง 1,580 เมตร ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เพียงแค่จุดเริ่มต้นอยู่คนละฝั่ง และทั้ง 2 โครงการ เริ่มสัญญาช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดสัญญาพร้อมกันคือวันที่ 25 ตุลาคม 2563

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ชี้แจงว่า ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดว่าแต่ละโครงการต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนที่ไม่เชื่อมต่อกันนั้น เกิดจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนลงพื้นที่รังวัดสำรวจและออกแบบ เพราะตลอดเส้นทางมีทางโค้งเยอะ เป็นเหตุให้ถนนขาดช่วงไประยะหนึ่ง ซึ่ง อบต.ลุมพุก จะแก้ไขให้เร็วที่สุด

ด้าน ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ยโสธร เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะขอตรวจสอบรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการอีกครั้ง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย