เช้าข่าว 7 สี

จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดให้บริเวณถนนโชติพรรณ ตำบลเมืองใต้ หน้าวิทยาลัยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ เป็นถนนสายวัฒนธรรม ในทุกวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้นำสินค้าที่ทำขึ้นมาเอง ตามภูมิปัญญาของชุมชน พื้นถิ่น มาจำหน่าย สร้างรายได้ในการนำไปเลี้ยงครอบครัว

โดยให้ พ่อค้า แม่ค้า ได้แต่งกายด้วยชุดเผ่าไทยศรีสะเกษ 4 เผ่า ทั้งส่วย เขมร ลาว และเยอ โดยในสัปดาห์นี้จะมีการแสดงของชนเผ่า คือ รำกลองตุ้ม ให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมถนนสายวัฒนธรรมได้รับชม และยังมีอาหารพื้นบ้านของแต่ละชนเผ่า ที่หารับประทานได้ยาก เช่น ขนม "ไปร กะ ซัง" ที่ทำมาจากแป้ง นำมาปั้นเป็นลูกกลม ๆ ยัดไส้ด้วยมะพร้าว และน้ำตาล ก่อนนำไปทอด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ถนนสายวัฒนธรรมนี้จะเป็นการนำเอาทุนทางวัฒนธรรม ออกมาใช้ ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน และจะมีผู้ที่สืบทอดทุนเหล่านี้ต่อไป โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ใหม่