เช้าข่าว 7 สี

กรมสรรพสามิตเปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ วันนี้ (22 ก.พ.)

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต สั่งการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แต่ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ด้วยการเปิดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นจุดบริการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ (22 ก.พ.) ก็จะเป็นวันแรกที่มีการเปิดจุดลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" เพิ่มเติม ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และ สาขาธนาคารออมสิน ทำให้เมื่อรวมกับสาขาธนาคารกรุงไทย, จุดบริการพิเศษ และสำนักงานของกรมสรรพสามิต ก็จะมีจุดลงทะเบียนเพิ่มเป็นกว่า 3,500 จุด โดยทุกจุดที่กล่าวมา สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้