เช้าข่าว 7 สี

ผู้ขับขี่รถโดยสาร 4 ล้อเล็ก กังวล โครงการ "เราชนะ" จะทำได้จริงหรือไม่

กรณีที่กรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ "เราชนะ" สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ทำให้มีผู้ให้บริการบางกลุ่ม อย่างผู้ขับขี่รถโดยสาร 4 ล้อเล็ก มีความกังวลว่าจะทำได้จริงหรือไม่ เพราะในบางเส้นทาง ถนนแคบมาก หากต้องสแกนจ่าย "เราชนะ" ทีละคน อาจทำให้รถติดยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง