เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงหนูพุก อาชีพเสริมของครูใน ต.จำป่าหวาย จ.พะเยา

ที่บ้านหมู่ 7 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายภูพิงค์ นันตา ครูโรงเรียนในอำเภอเชียงคำ ได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำ ทำการเพาะเลี้ยงขายพันธุ์หนูพุก ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดเนื้อ หรือผู้ที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น โดยบอกว่าเริ่มเลี้ยงและขยายพันธุ์หนูพุก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว นำมาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ มี 3 สายพันธุ์คือ หนูพกเผือก หนูพุกหน้าดำ และหนูพุกหน้าเด่น ให้อาหารเป็นพวกรำข้าว และอาหารของเป็ดไก่

พบว่าหนูที่เลี้ยงไว้เจริญเติบโตได้ดี มีขนาดใหญ่มาก บางตัวมีน้ำหนักถึง 2 กิโลกรัม โดยเริ่มขายได้ตั้งแต่อายุประมาณ 1 เดือน ขายได้ตัวละ 100 บาท หากเป็นหนูพุกหน้าเด่นก็จะตัวละ 400 บาท หากเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ อยู่ที่คู่ละ 500-900 บาท หากคัดเกรดคู่ละ 1,500 บาท ส่วนหนูเนื้อจะขายกิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด ที่กำลังเป็นที่นิยมมาก นอกจากนี้ยังได้นำมาแปรรูปเป็นอาหารจำหน่ายด้วย ทั้ง ย่าง อบ คั่วแห้ง ห่อนึ่ง หรือห่อหมก ซึ่งอาชีพการเลี้ยงหนูพุกนี้ สามารถสร้างรายได้เสริมให้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง