เช้าข่าว 7 สี

วิกฤตหนัก แม่น้ำชีช่วงไหลผ่าน อ.แก้งสนามนาง ลดระดับต่อเนื่อง

จากการลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ ในแม่น้ำชี ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการใช้อุปโภค และบริโภค รวมทั้งในพื้นที่การเกษตร ส่วนในพื้นที่บ้านแก่งโก ปริมาณน้ำของแม่น้ำชี พบว่า มีปริมาณแห้งขอด จนเหลือเฉพาะช่วงเขื่อนดิน ทำให้ชาวบ้านต้องนำกระสอบทราย ไปทำการกั้นน้ำเก็บไว้ แต่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ ทำประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถนำเรือประมงออกหาปลา หรือ จับสัตว์น้ำได้ จึงต้องจอดเรือ เป็นการชั่วคราว

นอกจากนั้น ปริมาณน้ำที่แห้งขอด ยังส่งผลกระทบไปยังพื้นที่การเกษตร ซึ่งชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว ส่งจำหน่าย เนื่องจากไม่มีน้ำ ที่จะใช้ในพื้นที่การเกษตร ส่วนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้งาน ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรได้ ก่อนหน้านี้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี มีปริมาณมาก จนเข้าท่วมในหลายพื้นที่ จากพายุฝนตกหนัก แต่ปริมาณน้ำได้ไหลออกไปตามเส้นทางน้ำ เป็นจำนวนมาก เช่นกัน

อีกทั้งภาครัฐ ห้ามชาวบ้านเผาใบอ้อย และตอซังข้าว ทำให้ชาวบ้านต่างพากันสูบน้ำ เข้าไปยังพื้นที่การเกษตร เพื่อย่อยสลายซากพืช รวมทั้งการทำนาปรัง ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในระยะยาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง