เช้าข่าว 7 สี

สาธารณสุขจัดกิจกรรมวัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ภาพวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกแพ็คไว้อย่างดี มีป้าย "Thailand" ติดไว้ พร้อมข้อความระบุว่า ผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวค ส่งภาพนี้มาให้เพื่อยืนยันว่า วัคซีนล็อตแรกสำหรับประเทศไทย จะมาถึง 24 กุมภาพันธ์นี้ และจะส่งมาจนครบ 2,000,000 โดส ภายในเดือนเมษายน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดกิจกรรม “วัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย” ยืนยันกำหนดการที่จะมีการขนส่ง และรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลอตแรก ที่จะมาถึงไทย จำนวน 200,000 โดส จากบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ประเทศจีน

ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวบินการบินไทย TG 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ขนส่งด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากประเทศจีนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่คลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะเดียวกันเมื่อวัคซีนมาถึงจะได้รับการขนส่ง และจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หมอพร้อมฉีดให้คนไทย ในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงตามลำดับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย มีภูมิต้านทานสู้โควิด-19 ได้

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงประโยชน์ที่จะได้จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลายข้อ เช่น ทำให้โอกาสที่จะป่วยด้วยโรคโควิด-19 น้อยลง รวมถึงความรุนแรงของโรค การกระจายของโรค และจำนวนผู้ป่วยก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ กลับคืนภาวะปกติจนเศรษฐกิจดีขึ้น เดินทางท่องเที่ยวได้ แรงงานมีงานทำ โดยวัคซีนจากหลายบริษัท อาจมีอาการข้างเคียงไม่ต่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด