เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลเร่งผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชาชนทุกครัวเรือนมีสิทธิปลูกกัญชาได้ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นั่นคือ ทั้งการปลูก สกัด และผลิต จะต้องขออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกำหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ดังนั้น ประชาชนที่มีสิทธิ์ปลูกกัญชาได้ ต้องผ่านการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

นอกจากนี้ประชาชนทั่วไป ยังสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา และกัญชง เช่น การนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน หรือประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขายในร้านอาหารได้ เพียงแต่ต้องเป็นผลผลิตจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถระบุแหล่งที่มาของกัญชาหรือกัญชงได้ และในวันนี้ (22 ก.พ.) สถาบันกัญชาทางการแพทย์ จะจัดงาน “ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ” ที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. เพื่อให้ผู้สนใจเข้าใจข้อกฎหมาย และรับทราบการสนับสนุนของภาครัฐ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นประธานในงานนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง