ห้องข่าวภาคเที่ยง

กลุ่มเกษตรกรจากหลายพื้นที่รวมตัวเรียกร้องขอให้ลดภาระหนี้สิน

กลุ่มเกษตรกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศหลายร้อยคนเดินทางมารวมตัวกันที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยข้อเรียกร้องหลักคือ การขอให้ลดภาระหนี้สินของเกษตรกรท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ระบุว่าก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือเงินต้นครึ่งหนึ่งและยกเว้นการเก็บดอกเบี้ยทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า จึงมารวมตัวกันในวันนี้

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส. ระบุว่าธนาคารของรัฐมีขั้นมีตอนในการดำเนินงาน ต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง จึงยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทุกคน รวมถึงเกษตรกรบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกอบกับที่ผ่านมามีการรับเงื่อนไขกันหลายครั้ง

ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. โดยกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมารวมตัวกันในวันดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง