รอบรั้วรอบโลก

เคลื่อนย้ายบ้านเก่าแก่อายุ 139 ปี ในสหรัฐฯ

ชาวเมืองในนครซานฟรานซิส ของสหรัฐฯ พากันออกมาบันทึกภาพ หลังมีการเคลื่อนย้ายบ้านเก่าแก่ สไตล์วิกตอเรียน หลังหนึ่ง อายุ 139 ปี ด้วยรถบรรทุกไปตามท้องถนน เพื่อไปตั้งไว้ในพื้นที่ ที่ห่างออกไปอีกราว 6 บล็อก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอีกสายหนึ่ง โดยการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยรถได้เคลื่อนตัวไปบนถนนอย่างช้า ด้วยความเร็วไม่ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องมีการเคลื่อนย้ายป้ายต่าง ๆ ที่อยู่ตามเสาไฟ รวมทั้งไฟถนน เพื่อให้รถบรรทุกบ้านผ่านไปได้อย่างสะดวกขึ้น ทั้งนี้ บ้านหลังนี้จะถูกนำไปตกแต่งใหม่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ส่วนพื้นที่ว่างที่เคลื่อนย้ายบ้านหลังนี้ออกมาจะมีการสร้างที่พักอาศัยขึ้นมาแทนด้วย