เกาะกระแสออนไลน์

เปิดจุดบริการลงทะเบียนเราชนะเพิ่ม! พร้อมขยายเวลารับลงทะเบียน 5 มี.ค.

สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปิดจุดบริการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษว่า การลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีสามาร์ทโฟนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เดิมได้กำหนดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่จากการประชุมเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีมติขยายระยะเวลารับลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถานที่ตั้งของสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวัน เวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department