เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : เส้นทางวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของไทย กับความมั่นใจจากประชาชน

นับถอยหลังอีกเพียงแค่ 1 วัน “วัคซีนโควิด-19” ล็อตแรก ของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) จำนวน 200,000 โดส ที่หลายคนตั้งตารอจะถูกขนส่งจากฐานการผลิตในประเทศจีนมาถึงประเทศไทย ก่อนจะทยอยส่งมาจนครบ 2,000,000 โดส

เส้นทางการขนส่งวัคซีนล็อตนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รับหน้าที่ขนวัคซีนรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดทั้งหมด โดยใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ขนส่งวัคซีนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ ออกจากสนามบินปักกิ่งประเทศจีน เวลา 06.50 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.50 น.

โดยต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นบริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด จะทำหน้าที่ขนส่ง ด้วยการควบคุมอุณหภูมิแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ที่คลังสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำตัวอย่างวัคซีน ไปตรวจสอบคุณภาพ ก่อนกระจายวัคซีนไปตามโรงพยาบาลและจังหวัดเป้าหมาย

แม้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะพยายามออกมายืนยันว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของการแพร่ระบาดและลดอัตราการเสียชีวิต จนรัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนล็อตแรกสำเร็จ แต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ กรณีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เข้ามายังประเทศไทย กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเกิดข้อถกเถียงในหลายประเด็น 

นี่เป็นข้อมูลที่เราได้จากการสัมภาษณ์ประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความกังวลเรื่องวัคซีน ซึ่งช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง

มีคำถามที่น่าสนใจคือ ประชาชนมีความกังวลเรื่องใด บ้างในการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่กังวลเรื่องผลข้างเคียง สูงสุดถึงร้อย 82.71 รองลงมาคือประสิทธิภาพของวัคซีนร้อยละ 71.96 และความเพียงพอ ร้อยละ 54.67

ส่วนเรื่องความต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.99 ต้องการฉีด แต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน มีเพียงร้อยละ 20.70 ที่ต้องการฉีดและพร้อมฉีดได้เลย

ความคิดเห็นจากประชาชนส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยวันนี้ หลายรายมองว่า “วัคซีนล็อตแรก” แม้จะล่าช้ากว่าที่รัฐบาลเคยออกมาตั้งเป้าเอาไว้ แต่ก็น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและปกป้องกลุ่มเสี่ยงรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า ขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล นอกจากการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและทั่วถึง คือการให้ความมั่นใจและความรู้เรื่องวัคซีนกับประชาชนทุกกลุ่ม