เช้าข่าว 7 สี

เร่งแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน กทม. หลังพบการระบาดเพิ่มมากขึ้น

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเห็นควรให้แก้ไขอย่างจริงจัง          

หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน ต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน และผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ อีกทั้งมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้ชาวบ้าน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน โดยเฉพาะชาวบ้านที่สามารถให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญอย่างตรงจุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง