7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 54 คน ยอดสะสม 16,167 คน

วันนี้ ( 23 ก.พ.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 22 ก.พ.64 สมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 54 คน แบ่งเป็นคนไทย 28 คน และแรงงานต่างชาติ 26 คน พบจากการค้นหาเชิงรุก 14 คน ส่วนอีก 40 คน พบจากระบบเฝ้าระวังและผู้ป่วยที่เข้าตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้สมุทรสาครมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,167 คน รักษาหายแล้ว  15,667 คน คงเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 493 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 325 คน และผู้ป่วยระหว่างสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม 168 คน ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยสมุทรสาครมีจำนวนเสียชีวิตสะสม 7 คน

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจค้นหาเชิงรุก วานนี้ ( 21 ก.พ.64 ) ตรวจค้นหาจำนวน 343 คน พบผู้ติดเชื้อ 14 คน โดยสมุทรสาครได้ตรวจค้นหาเชิงรุกไปแล้วทั้งสิ้น 189,829 คน พบผู้ติดเชื้อสะสม 13,462 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/23/60345e1bbb3a55.47966902.jpg