เช้าข่าว 7 สี

ชาวบ้านร้องพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในโครงการเราชนะ

หลังมีข่าวว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ บางแห่งฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีสาเหตุทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและเน้นย้ำให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรก็จะดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยบทลงโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนร้านธงฟ้า มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากพบการกระทำผิดข้อกำหนดจะถูกปลดออกจากโครงการทันที โดยที่ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมการค้าฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ส่วนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเราชนะ แจ้งพิกัดให้ทราบกันอีกครั้ง นอกจากจะเดินทางไปลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และตามสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดได้แล้ว ล่าสุดสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ จะเปิดจุดบริการลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ วันนี้เป็นวันแรก

นอกเหนือจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ได้ที่ว่าการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อบต.ทั่วประเทศ และหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งรับลงทะเบียนให้ถึงบ้าน สามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยล่าสุดประชาชนในกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนแล้วกว่า 651,000 คน