เช้าข่าว 7 สี

แล้งจัด ต้นข้าวยืนต้นตาย / แห่ใช้บริการรถขุดเจาะบ่อบาดาล

แล้งจัด ต้นข้าวยืนต้นตาย จ.นครราชสีมา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เดือดร้อนหนักต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตและติดรวงมีอาการเหี่ยวเฉา แคระแกร็น เมล็ดลีบและเริ่มยืนต้นตาย เนื่องจากแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งลง โดยเฉพาะที่เขื่อนพิมาย ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำมาจากแม่น้ำมูล ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงลำน้ำจักราช ซึ่งเป็นสนามแข่งเรือยาวทางตรงที่สุดของประเทศไทย ก็ไม่มีน้ำเช่นกัน

สำหรับในพื้นที่อำเภอพิมาย เกษตรกรส่วนใหญ่เพิ่งจะลงข้าวนาปรังกันเป็นหนแรก เพราะก่อนหน้านี้ การปลูกข้าวนาปีก็หมดทุนจากอุทกภัยเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา และหวังที่จะทำนาปรังในงวดนี้ เพื่อทดแทนนาปีที่ได้รับความเสียหาย แต่มองแนวโน้มแล้วน่าจะสูญเปล่าอีกครั้ง

แห่ใช้บริการรถขุดเจาะบ่อบาดาล จ.อ่างทอง
พื้นที่ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง คลองชลประทานที่ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรหลายสายสภาพแห้งขอด เพราะน้ำต้นทุนจากเขื่อนหลักไม่พอ แต่เกษตรกรที่นี่พอจะมีทุนได้ว่าจ้างให้เจาะบ่อบาดาลทั้งในนาข้าวและสวนผลไม้ ทำให้ผู้ประกอบการมีงานล้นมือต้องตระเวนรับจ้างเจาะบ่อบาดาล

โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดท่อที่เจาะ ต่ำสุด คือ ท่อขนาด 4 นิ้ว ราคาจะอยู่ที่บ่อละ 9,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง