ข่าวดึก 7HD

นักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกถึงภูเก็ตแล้ว

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มไฮเอนด์ 59 คน เดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อคืนที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ก็ได้คัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการตรวจโรคที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเชื้อโดยวิธีการ Swap เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนปลอดเชื้อโควิด-19

สำหรับนักท่องเที่ยวทั้ง 59 คน เข้าพักและกักตัวที่โรงแรมศรีพันวา ในลักษณะของ Villa Quarantine พร้อมกับพนักงานของโรงแรมที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อีก 92 คน และห้ามออกนอกพื้นที่จนกว่าจะครบ 14 วัน ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่จะต้องมีมาตรการดูแลที่เข้มงวดและสอบถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่ด้วย