เช้าข่าว 7 สี

ตั้งสถาบันกัญชา ดันขึ้นบัญชียาหลัก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านกัญชา และกัญชง พร้อมประสานความร่วมมือ หน่วยงานในสังกัด และภายนอก อีกทั้งให้ความรู้กับประชาชน ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักวิชาการด้านการแพทย์

โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยได้รับยาจากกัญชา ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทยกว่า 50,000 คน จากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 300 กลุ่ม นำผลผลิตไปผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และยากัญชาแผนไทย เพื่อรักษาในกลุ่มโรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โรดมะเร็ง นอนไม่หลับ และปวดเรื้อรัง

นอกจากนี้ อย.ได้เร่งพิจารณานำยากัญชาเข้าสู่รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการอาหาร ได้เห็นชอบแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถนำใบกัญชา เปลือก กิ่ง และก้าน มาใส่ในอาหารได้ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ร้านอาหารทั่วไป หรือ ทำกินในครัวเรือน ซึ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง