ห้องข่าววาไรตี้

เร่งควบคุมสินค้าภาชนะกระดาษใส่อาหาร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกระเบียบควบคุมมาตรฐานกระดาษและภาชนะกระดาษที่ใช้สัมผัสอาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยเริ่มบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เลือกใช้สินค้าด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการใช้งาน ขณะที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมปรับตัว

ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเกือบ 600 ราย โดยในปี 2562 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากกว่า 2,000,000 ตัน แต่มีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตเพียงรายเดียว ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสะดวกในการใช้งาน และยังพบว่า ผู้ผลิตบางรายนำสินค้าด้อยคุณภาพออกมาจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก บางชนิดมีสารเคมีอันตราย หรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และสารกลุ่มทาเลต ที่เคลือบอยู่บนกระดาษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่สามารถปนเปื้อนออกมาสู่อาหารและเข้าสู่ร่างกาย บอร์ด สมอ. จึงมีมติเห็นชอบให้กระดาษสัมผัสอาหารเป็นสินค้าควบคุม โดยข้อกำหนดในมาตรฐานจะครอบคลุมถึงกระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษที่ไม่ใส่สีในเนื้อกระดาษ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ห่อหุ้ม บรรจุ รวบรวม หรือรองรับอาหาร เช่น จาน ชาม ถาด ถ้วย กล่อง ถุง ที่ทำจากกระดาษ หรือกระดาษแข็ง รวมถึงภาชนะที่ทำจากเยื่อกระดาษ สำหรับใช้กับอาหารทั่วไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง