ข่าวดึก 7HD

เพิ่มจุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ, สาขาธนาคารของรัฐฯ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน รวมถึงที่ว่าการอำเภอ, อบต. และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยล่าสุดประชาชนในกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนแล้วกว่า 6,500,000 คน

บรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก แต่ก็มีผู้ไปขอลงทะเบียนไม่มากนัก

นายอนุกรณ์ มาระจันทร์ เลือกลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. เพราะทราบว่าธนาคารกรุงไทย มีคนไปลงทะเบียนจำนวนมากจึงไม่อยากไปต่อคิวนาน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน ลงทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุเดินเหินไม่สะดวก จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจากที่สำรวจในจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งหมด 426 คน

ส่วนกรณีที่พบร้านค้าในโครงการเราชนะบางแห่งฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดกรมการค้าภายใน เริ่มออกตรวจสอบแล้ว หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยบทลงโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากร้านค้าใดไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนร้านธงฟ้ามีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากพบการกระทำผิดข้อกำหนดจะถูกปลดออกจากโครงการทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง