เกาะกระแสออนไลน์

โครงการเราชนะเปิดเมนูใหม่! ปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ใช้ทำอะไร?

เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะเพิ่ม พร้อมเพิ่มปุ่มเมนูใหม่ “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

กระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ นอกจากจะลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,894 แห่ง ได้แล้ว

กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียน จนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ หากใครเข้าไปในเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หน้าเว็บไซต์เราชนะจะปรากฏปุ่มเมนูใหม่เพิ่มขึ้น  “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ซึ่งปุ่มดังกล่าวถูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ข้างต้นอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/23/6034832c7aac17.74417499.png
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

ข่าวที่เกี่ยวข้อง