ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : Start สายเขียว Up กัญชา

มีพืชสาม ก. ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่าจะพลิกเศรษฐกิจชาวบ้านให้ลืมตาอ้าปากได้ หลังมีการปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไล่ตั้งแต่กัญชา กัญชง กระท่อม วันนี้ตีตรงจุดไปเจาะเกี่ยวกับกัญชามาว่าคนทั่วไปจะได้ประโยชน์จากธุรกิจกัญชาได้อย่างไร..