ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : อำเภอบางไทรประชุมแก้ไขปัญหารถน้ำหนักเกิน ตอนที่ 2

เป็นปัญหาน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านถนนในอำเภอบางไทร ที่สุดท้ายพบว่าถนนหลายสายมีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน อย่างสาย อย. 3011 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กับกรมชลประทาน ที่กรมทางหลวงชนบท กำหนดมาตรฐานรับน้ำหนักบรรทุก รถ 10 ล้อ ไว้ไม่เกิน 25 ตัน ส่วนกรมชลประทาน น้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 18 ตัน ในเรื่องนี้การประชุมที่อำเภอบางไทร เป็นเจ้าภาพ แก้ปัญหาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่ที่ผ่านมามีการขึ้นป้ายให้รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน วิ่งผ่านมาโดยตลอด

ในส่วนของถนนสาย อย. 3011 อดีตผู้ว่า สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้ โดยเรื่องนี้กรมชลประทาน ชี้แจงว่าถนนคันคลองชลประทาน แต่ละเส้นมีอายุมาก ถูกออกแบบให้ส่งน้ำและบรรทุกพืชผลทางการเกษตร

ในปี 2513 กรมชลประทาน จึงกำหนดให้รถบรรทุก 10 ล้อ ที่วิ่งผ่านต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 18 ตัน แต่เมื่อความเจริญเข้ามา รถบรรทุกมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงต้องมีการแก้ไข โดยในระยะสั้นต้องแก้ด้วยการบังคับห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 18 ตัน วิ่งผ่านไปก่อน แล้วจึงดำเนินการปรับแก้โครงสร้างคันคลองในอนาคตต่อไป

เช่นเดียวกับกรมทางหลวงชนบท ทำหนังสือชี้แจงว่า หลังจากนี้จะประกาศให้รถบรรทุกน้ำหนักต้องไม่เกิน 18 ตัน วิ่งผ่าน ให้สอดคล้องกับของกรมชลประทาน ส่วนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้บรรจุถนนสาย อย. 3011 ในประกาศปี 2558 เพราะขณะนั้นถนนยังอยู่ในสภาพดี และไม่มีความเสียหายหนักจากการใช้งาน..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7